توضیحات فروش

 • 1

 • توضیحات فروش

  محصولات پزشکی بیمارستانی فقط به بیمارستان ها و پزشکان فروخته میشود

  تمامی مواد شیمیایی و وسایل آموزشی و کمک آموزشی موجود است

  درخواست خود را با شمره تلفن های 

  09139085870

  09357341311

  مطرح فرمایید.


  ادامه مطلب