0.0 امتیاز / 0 رأی
تبدیل مادگیMicro USBبهUSB
قیمت: 12000 تومان

تبدیل مادگیMicro USBبهUSBنری

توسط این تبدیل می توانیدفلش هایOTGیاسوکتMicro USBویاکیبوردهای تبلت یاسوکت میکرویواس بی رابه صورت سوکتUSBدرآورید.
نظرات کاربران

نظر بدهید