استرداد محصول

لطفا نام محصول،شماره فاکتور و دلیل بازگشت محصول را همراه با نام و مشخصات کامل فرد و شماره تماس خود را به صورت کامل به آدرس info@ajaxkala.com ارسال نماید.

با تشکرتیم فنی آژاکس کالا