0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل کامل زمین شناسی
تماس بگیرید

مدل کامل زمین شناسی

جهت آشنایی با

کوه ها،

ساختمان آتشفشان،

پست و ناهمواری های زمین

و چگونگی پدید آمدن زمین،

تپه ها

و دره ها

و ...
نظرات کاربران

نظر بدهید