0.0 امتیاز / 0 رأی
مکعب های ریاضی چینه40تایی
قیمت: 8000 تومان

مکعب های ریاضی چینه

مکعب های ریاضی چینه:

مکعب های چینه یکی ازابزارهای اصلی آموزش ریاضیات به صورت پایه ای است,

این مکعب هاازشش طرف قابل اتصال به همدیگرمی باشند

برخی ازکاربردهای چینه:

-درک مفهوم اعداد

-درک مفهوم جمع,تفریق,ضرب وتقسیم

-نمایش پایه عددوارزش مکانی

لازم به ذکراست درکتاب جدیدریاضی اول دبستان"ویرایش سال1390"ازمکعب های چینه به عنوان یکی ازوسایل آموزشی ریاضی نام برده شده وکاربردآموزشی چینه موردتاییدرسمی وزارت آموزش وپرورش نیزقرارگرفته است.
نظرات کاربران

نظر بدهید