چوب خط اعداد به همراه کارت
قیمت: 24700 تومان

چوب خط اعداد به همراه کارت

چوب خط اعداد

میله های شمارش

 60 عدد میله در 6 رنگ

به همراه کارت های اعداد و 4 عمل اصلی
نظرات کاربران

نظر بدهید