0.0 امتیاز / 0 رأی
مکعب های ریاضی چینه40تایی
قیمت: 15600 تومان

مکعب های ریاضی چینه40تایی

مکعب های ریاضی چینه40تایی

مکعب های ریاضی چینه:

مکعب های چینه یکی ازابزارهای اصلی آموزش ریاضیات به صورت پایه ای است,

این مکعب هاازشش طرف قابل اتصال به همدیگرمی باشند

برخی ازکاربردهای چینه:

-درک مفهوم اعداد

-درک مفهوم جمع,تفریق,ضرب وتقسیم

-نمایش پایه عددوارزش مکانی

لازم به ذکراست درکتاب جدیدریاضی اول دبستان"ویرایش سال1390"ازمکعب های چینه به عنوان یکی ازوسایل آموزشی ریاضی نام برده شده وکاربردآموزشی چینه موردتاییدرسمی وزارت آموزش وپرورش نیزقرارگرفته است.


مکعب های ریاضی چینه ابزاری کمکی

جهت آموزش هر چه بهترمفاهیم پایه ای ریاضیات و پرورش خلاقیت کودکان است

که قابلیت اتصال هر مکعب از شش وجه و مکعب های دیگر،

آن را تبدیل به ابزاری مناسب جهت یادگیری مباحثی چون

الگویابی و الگو سازی، شمارش و مفهوم اعداد، جمع و تفریق مفهومی اعداد، درک رابطه بین الگوها و ... کرده است.نظرات کاربران

نظر بدهید