0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل پلی گان
قیمت: 76700 تومان

مدل پلی گان

خط کش ها از جنس پلاستیک شفاف و مواد نو و بدون حساسیت تولید میشوند. پیچ و مهره ها فلزی اند.چاپ خط کش ها به گونه ای است که از هر دو سمت آن می توان استفاده کرد.

مشخصات فنی :
خط کش ها از جنس پلاستیک شفاف و مواد نو و بدون حساسیت تولید میشوند. پیچ و مهره ها فلزی اند. کلیه قطعات مجموعه با رعایت کامل نکات ایمنی و سلامت کاربر ساخته می شود.چاپ خط کش ها به گونه ای است که از هر دو سمت آن می توان استفاده کرد.

اقلام مجموعه :
خط کش نقاله دار، خط کش ساده، پیچ و مهره اتصال

کاربردها:
پایه هفتم : دو زاویه مکمل، روابط بین زاویه ها، معرفی چند ضلعیها، معرفی چند ضلعیهای محدب، معرفی چند ضلعیهای مقعر، معرفی چند ضلعی
های منتظم، ساخت چند ضلعیها، رسم دو خط عمود بر هم، رسم دو خط موازی، رسم چند خط عمود بر یک خط، رسم چند خط موازی با یک خط، تقارن محوری، نمایش قطر، زاویه، نیمساز، دو زاویه متمم.

پایه هشتم : توازی، تعامد، دو زاویه متمم، دو زاویه مکمل، دو زاویه متقابل یه راس، خط مورب، محاسبه زاویه خارجی، ساخت چند ضلعی، پیدا کردن زاویه داخلی در چند ضلعی ها، پیدا کردن زاویه خارجی یک راس مثلث، پیدا کردن زاویه های مساوی در خط های موازی و مورب، پیدا کردن زاویه های مکمل در خط های موازی و .مورب

پایه نهم : نمایش عمود منصف، اثبات خصوصیات چهار ضلعیها،اثبات برابری دو مثلث، اثبات در هندسه، اثبات مجموع زوایای داخلی در هر مثلث، اثبات برابری زوایای متقابل به راس، یاد آوری هم نهشتی مثلث ها.

مناسب دوره  متوسطه
نظرات کاربران

نظر بدهید