0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل رابطه هرم و مکعب
قیمت: 58500 تومان

مدل رابطه هرم و مکعب

این مجموعه از سه هرم با ابعاد مساوی تشکیل شده است که در هم چفت شده و یک مکعب به ابعاد 15 سانتیمتر مکعب ایجاد می کنند.

اهداف :
از این مجموعه برای اثبات شهودی حجم هرم از روی حجم مکعبی که قاعده و ارتفاع برابر دارند ، استفاده می شود.

گروه سنی : 11 سال به بالا

مقطع : دوره متوسطه اول
نظرات کاربران

نظر بدهید