0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل تالس
قیمت: 89700 تومان

مدل تالس

این مدل از یک صفحه اصلی فلزی به شکل مثلث ساخته شده است . یک خط کش شاخص شیار دار که مهره های M و N روی این شیار حرکت می کنند و موازی یا ناموازی با هر سه ضلع مثلث می توانند ضلع هایی بسازند .و با توجه به این که نقطه هایی روی هر سه ضلع وجود دارد که فاصله متناسب دارند ، می توان نسبت اضلاع به یکدیگر را محاسبه نمود .

اهداف :
از این کالا برای اثبات شهودی قضایای تالس یعنی هرگاه خطی موازی با یک ضلع مثلث ، دو ضلع دیگر مثلث را قطع کند ، روی آنها پاره خطهای متناسب ایجاد می کند وعکس قضیه تالس یعنی هرگاه خطی دو ضلع مثلثی را قطع کند روی آنها پاره خطهای متناسب ایجاد می کند ، آنگاه آن خط با ضلع سوم مثلث موازی است ، استفاده می کنیم .

گروه سنی : 16 سال به بالا

مقطع : دوره متوسطه دوم
نظرات کاربران

نظر بدهید