0.0 امتیاز / 0 رأی
شکل ساز
قیمت: 29900 تومان

شکل ساز

شکل ساز
شکل ساز از جمله ابزارهای آموزشی دانش‌آموزان دوره دبستان است. 

این بازی از یک صفحه با میخ‌های پلاستیکی، کش‌های بازی و کارت‌های نمونه تشکیل شده است.

دانش‌آموز پس از قرار دادن کارت نمونه پیش روی خود

باید پس از مشخص کردن جایگاه دقیق شکل‌ها، با کش‌هایی که در اختیار داردهمان نمونه را روی تخته‌ی بازی ایجاد کند.

همچنین علاوه بر الگوها، دانش‌آموزان امکان خلق کردن شکل های متعدد دیگر را نیز دارند.

این بازی به گونه ای طراحی شده است که می‌توان مفاهیم مختلف ریاضی و هندسه، از تفاوت اشکال گرفته تا شکل‌های متقارن و ...

را به کودکان آموزش داد.
نظرات کاربران

نظر بدهید