0.0 امتیاز / 0 رأی
احجام هندسی5تکه بزرگ
تماس بگیرید

احجام هندسی5تکه بزرگ

این مجموعه از یک سری احجام پلاستیکی، شفاف و توخالی تشکیل شده است.

قاعده هر شکل جدا می شود و می توان درون هر شکل را با آب یا هر مایع دیگری پر و خالی نمود.                
این مجمموعه
5 تکه حجم هندسی پلاستیکی

    قابل حمل آسان
     استوانه
    مکعب مربع
    مکعب مستطیل
    مخروط
     هرم مثلث القائده با گسترده
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه