میکروسکوپ دانش آموزی مدیک STX-1200مانیتوردار
تماس بگیرید

میکروسکوپ دانش آموزی مدیک STX-1200تلویزیون دار

میکروسکوپ دانش آموزی مدیک STX-1200تلویزیون دار

دارای پک لام 12عددی آماده

دارای ظرف نمونه

دارای لام خام

دارای منبع نور لامپی و انعکاسی

کارکرد با 2 عدد باتری قلمی

دارای مانیتور حهت نمایش به صورت بزرگ و دیدن گروهی

دارای استوانه مدرج

دارای ست ترسیم از قبیل پنس-تیغ تشریح-قیچی و...

دارای فیلتر رنگ منبع نور

و...
نظرات کاربران

نظر بدهید