کیت پژوهشی و علمی دانش آموز
تماس بگیرید

کیت پژوهشی و علمی دانش آموز

این محصول یک ابزار کمک آموزشی مناسب برای فرزندان شماست.

این کیت شامل

ذره بین، قطب نما، ساعت خورشیدی، تلسکوپ

ومطالب آموزشی مفید مرتبط با ابزارهای موجود در جعبه می باشد.

این محصول به دلیل داشتن قطعات ریز برای کودکان زیر 6 سال مناسب نمی باشد.
این بسته شامل  لوازم کمک آموزشی زیر می باشد:
- ذره بین
- قطب  نما
- ساعت خورشیدی
- تلسکوپ آموزشی
- میکروسکوپ آموزشی
مطلب آموزشی مفید و مرتبط با ابزار موجود در بسته آموزشی
 مناسب برای دانش آموزان
نظرات کاربران

نظر بدهید