0.0 امتیاز / 0 رأی
صفحه لمسی
قیمت: 55000 تومان

صفحه لمسی

یکی از حس های پنج گانه «حس لامسه» است.
تقویت اینگونه حس ها باید از زمان کودکی انجام شود.
روانشناسان اعتقاد دارند شناخت حس ها توسط کودک باید با توجه به سن عقلی وشناسنامهای رشد یابد.
ولی گاهاً چنین اتفاقی نمی افتد و کودک در گروه «کودکان با نیاز های خاص» قرار می گیرد.
وسیله موجود برای تقویت حس لامسه همه کودکان به ویژه کم بینایان و نابینایان تهیه شده که باید به روش استقرایی
جزء به کل و ساده به مشکل تمرین گردد.
صفحه موجود حرکات لمسی ریز کودک را تقویت می کند.
نیاز است مربیان و والدین فعالیت کودک را تحت نظر داشته باشند.
تعداد شمارش دیوارک ها بستگی به نظر مربی قابل تغییر است.نظرات کاربران

نظر بدهید