0.0 امتیاز / 0 رأی
تست بینایی(رول اِی) Roll Eye
تماس بگیرید

تست بینایی(رول اِی) Roll Eye

 
Rolle Eye
چشم عضوی حساس و مهم در انسان و همه مو جودات است .
لذا توجه و مراقبت از آن از ظروریات زندگی است.
کودکان در هر مرحله ای از رشد ممکن است با نارسانی های چشمی مواجه شوند.
قبل از تشخیص پزشک، میطلبند که مسئولین و مشاوران در مدارس توجه خاصی بدان داشته باشند.
Rolle Eye وسیله تشخیص مقدماتی بینایی سنجی است که ماهیچه های کره چشم را مورد ارزیابی قرار میدهد.
 
روش کار: ابتدا سر و چانه کودک را روی تکیه گاه ثابت نمایید.
وسیله را در حدود 50 سانتی متری چشم کودک درست روبروی چشم گرفته و از او بخواهید به نقاط برجسته چپ، راست، بالا و پائین نگاه کند.
حرکات کم کره چشم او را بررسی کنید، سپس وسیله را در حدود 10 – 15 سانتی متری چشم کودک قرار داده و از او بخواهید به نقاط یاد شده نگاه کند.
شما به عنوان یک مشاور یا مربی باید دقیقاً به چشم های کودک نگاه کنید و تشخیص دهید آیا حرکت سیاهی چشم ها به طور یک سان و هماهنگ می باشند و آیا فاصله حدقه چشم یک سان است.
از کودک بخواهید به آئینه وسط وسیله نگاه کند و 5 بار به صورت دایره فضائی در مقابل چشم کودک حرکت دهید و دقیقاً گردش کره چشم را بنگرید.
سپس همین کار رابه صورت عکس انجام دهید و مانند یک پژوهشگر دقیقاً فاصله حرکات ماهیچه های چشم ها را با هم مقایسه کنید.
در صورتی که احساس کردیدمختصر نارسایی وجود دارد و چشم نمی تواند به طور یک نواخت ویک اندازه حرکت کند والدین را مطلع تا به چشم پزشکی برای معاینات رسمی مراجعه کند. این آزمایش باید در یک سال تحصلی دوبار انجام شودنظرات کاربران

نظر بدهید