0.0 امتیاز / 0 رأی
تابلو لمس انگشتی
قیمت: 71500 تومان

تابلو لمس انگشتی

تافل سه گانه نابینایان
 
هدف: آموزش مقدماتی خط بریل برای کلیه نابینایان و کم بینایان
نابینایان در آغازین مراحل آموزش با مشکلات عدیده ای از جمله عدم درک، لمس و ادراک و پیوند آنان روبرو می شوند
و برای مربی یا معلم دشوار ترین مرحله آموزش خط بریل است.
لذا باید از روش استقرایی جزء به کل و آسان به سخت شروع گردد.
این وسیله نقاط برجسته خط بریل را رساتر و با مفهوم لمسی قابل ادراک برای نابینایا ترسیم میکند.
پس از یادگیری اولیه، نقاط کوچک تر تمرین میشود تا به خط بریل نزدیک شود.
این وسیله آموزشی تشکیل شده از سه صفحه6تایی بزرگ – 36 تایی متوسط و 36 تایی کوچک که مطابق آموزش بین المللی خط بریل قابل جابجایی و حذف است وباید منحصرا توسط مربی یا معلم ویژه نابینایان تدریس گردد.
 نظرات کاربران

نظر بدهید