بازی Damino ویژه نابینایان و کم بینایان
قیمت: 126100 تومان

بازی Damino ویژه نابینایان و کم بینایان

Damino ویژه کم بینایان و نابینایان
بازی دومینو، بازی با نقاط اشکال است.
تعداد کارت های آن 28 عدد می باشد که به صورت هدفمند و غیر تکراری طراحی شده اند.
هرکارت به دو قسمت تقسیم شده که از صفر تا 6 نقطه سوراخ دار در آن وجود دارد.
این بازی فکری میتواند بین 2 یا 4 نفر صورت گیرد.
ابتدا باید کارت ها را خوب بهم زد.
در صورتیکه دو نفر بازیکن باشند باید 7 کارت بردارند و 14 کارت بقیه را کنار بگذارند تحت عنوان «بانک» و اگر 4 نفر باشند دیگر نیاز به نگهداری در بانک نیست. در آغاز بازی، اولین کارت به قید قرعه روی میز قرار می گیرد و باتوجه به نقاط (سوراخ ها) باید مشابه آن در کنار کارت دیگر قرار گیرد یعنی اگر 4 یا 2 داشته باشد واین کار ادامه می یابد.
اگر بازیکنی با کارت های دست خود نتواند بازی کند باید از بانک کارتی بردارد.
اگر باز هم نتوانست مشابهت سازی کند به برداشتن کارت ادامه میدهد.
برنده کسی است که زودتر کارت هایش تمام شود. این این بازی را به صورت های گوناگون میتوان انجام داد
این بازی باعث تقویت حواس و حافظه و یادگیری در تفاوت ها و شباهت ها میشود
برای اطلاعات بیشتر به سایت های مربوطه مراجعه کنید.
تذکر: این وسیله منحصراً برای نابینایان و کم بینایان طراحی وساخته شده است.نظرات کاربران

نظر بدهید