جورچین (پازل) مزرعه و حیوانات
تماس بگیرید

جورچین (پازل) مزرعه و حیوانات

پازل ها همواره جزو بازی های موردعلاقه ومفیدبرای کودکان است این پازل از13 قطعه چوبی شامل حیوانات و تجهیزات مزرعه تشکیل شده است که روی صفحه بازی قرارمیگیرندباکمک این بازی کودکان حیوانات و امکانات یک مزرعه رامیشناسند.همچنین این بازی به - شناخت حیوانات ،وسایل نقلیه وسایر تجهیزات مزرعه ،رنگ ها، اشکال و اندازه ها- تشخیص تشابه و تفاوت قطعات و طبقه بندی- پرورش قوه ی تخیل و خلاقیت- تقویت هماهنگی عمل چشم و دست- پرورش عضلات کوچک و مهارت انگشتان- کسب مهارت های اجتماعی و پرورش روحیه ی همکاری- رشد مهارت های کلامی همراه باداستان سرایی کمک میکند.

اهداف آموزشی:

- شناخت 4 فصل و ویژگی های هر یک
- آشنایی با نشانه ها، پوشاک و میوه هر فصل
- هماهنگی عمل چشم و دست
- تقویت مهارت انگشتان
- زبان آموزی
-رشد مهارت های کلامی
- شناخت رنگ ها، اشکال و اندازه ها

این مجموعه ساخته شده از مواد بهداشتی، غیرسمی،غیرآسیب رسان و غیرآتش زاست و با طراحی منحصر به فرد خود کلیه اهداف آموزشی مربوطه را به خوبی تامین می نماید.

مناسب برای گروه سنی2 تا 6 سال

دارای تاییدیه از شورای نظارت بر اسباب بازی


گروه سنی ۲تا۶سال
دوره تحصیلی  
اهداف آموزشی آشنایی با حیوانات
جنس چوبی
نوع استفاده آموزشی-سرگرمی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد پازل ها همواره جزو بازی های موردعلاقه و مفید برای کودکان است این پازل از۱۳ قطعه چوبی شامل حیوانات و تجهیزات مزرعه تشکیل شده است که روی صفحه بازی قرار میگیرند با کمک این بازی کودکان حیوانات و امکانات یک مزرعه را میشناسند.همچنین این بازی به - شناخت رنگ ها، اشکال و اندازه ها- تشخیص تشابه و تفاوت قطعات و طبقه بندی- پرورش قوه ی تخیل و خلاقیت- تقویت هماهنگی عمل چشم و دست- پرورش عضلات کوچک و مهارت انگشتان- کسب مهارت های اجتماعی و پرورش روحیه ی همکاری- رشد مهارت های کلامی همراه باداستان سرایی کمک میکند. این بازی مناسب کودکان ۲تا۶سال ودارای تاییدیه ازشورای نظارت براسباب بازی است.
وزن ۲۷۰گرم
دقت  
طول ۳۲ساتتی متر
عرض ۲۲سانتی متر
ارتفاع ۱سانتی متر
تعداد قطعات ۱۳
اقلام همراه  


نظرات کاربران

نظر بدهید