استوانه ارشمیدس کوچک فلزی
قیمت: 63700 تومان

استوانه ارشمیدس کوچک فلزی

کار با دستگاه ارشمیدس
(برسی قانون ارشمیدس)
وسایل مورد نیاز:
1-دستگاه ارشمیدس (دو استوانه ارشمیدس)
2-نیروسنج
3-بشر
4-آب ( با هرمایع دیگر)
روش آزمایش
همانطری که مشاهده می کنید حجم استوانه کاملاً با حجم  سیلندر مساوی است به طوریکه استوانه به راحتی درون سیلندر جا می گیرد.
دستگاه را مطابق شکل آماده کرده،  ابتدا استوانه را به ته سیلندر آویخته و سپس سیلندر را به یک نیرو سنج بیاوزید.
عددی را که نیروسنج نشان میدهد یادداشت کنید
وزن دستگاه بدون مایع (A)=...
مقدار آب (مایع)  داخل سلیندر بریزید تا کاملاً پرشود.
وزن دستگاه با مایع =...
حال استوانه آویخته به ته سیلندر  پر از مایع را داخل  مایع نمائید تا استوانه  کاملاً در زیر مایع قرار گیرد.
وزن دستگاه دراین حالت (B)=...
چرا وزن دستگاه در دوحالت  B و  A یک مقدار می باشد؟
قانون ارشمیدس: وقتی حجمی در مایعی قرار گیرد از طرف مایع نیروئی به آن وارد می شود، ودر نتیجه وزن جسم در داخل مایع همیشه کمتر  از وزن خقیقی آن می باشد.
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه