0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل موتور 4 زمانه
قیمت: 4031100 تومان

مدل موتور 4 زمانه

برای نمایش عملکرد ماشین های گرمایی و معرفی ماشین گرمایی برون سوز استفاده می شود.

این مجموعه ساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان و غیرآتش زا است.

این مجموعه قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی  رابصورت کامل برآورده نماید.

مشخصات :

چهارزمانه، بنزینی، تک سیلندر، برش خورده با پایه ی چوبی

دوره تحصیلی : دوم متوسطه
برای نمایش عملکرد ماشین های گرمایی و معرفی ماشین گرمایی برون سوز استفاده می شود.
دارای تاییدیه از دفتر انتشارات وتکنولوژی آموزشی
نظرات کاربران

نظر بدهید