کلید قطع و وصل خارجی(کاردی)
قیمت: 35100 تومان

کلید قطع و وصل خارجی(کاردی)

کلید قطع و وصل یک طرفه
جهت مدارهای الکترونیکی
ورودی فیش و سیم جهت سهولت در استفاده
نظرات کاربران

نظر بدهید