0.0 امتیاز / 0 رأی
چرخ ماکسول
قیمت: 235000 تومان

چرخ ماکسول

چرخ ماکسول عبارت است از یک چرخ فلزی که از محور آن یک میله نسبتاً نازک عبور کرده است و به میله این چرخ دو نخ نازک متصل است که می توان این نخها را حول میله محوری پیچید.اگر نقطه اولیه که چرخ را رها کرده ایم ، مبدأ انرژی پتانسیل صفر در نظر بگیریم در حین سقوط چرخ هم حرکت دورانی و هم حرکت انتقالی دارد . در این آزمایش با استفاده از قانون پایستگی انرژی مکانیکی میتوانیم ممان اینرسی چرخ ماکسول را محاسبه کرد.

هدف آزمایش


 

  • تعیین ممان اینرسی (گشتاور لختی ) چرخ ماکسول وبررسی بقاء انرژی مکانیکینظرات کاربران

نظر بدهید