0.0 امتیاز / 0 رأی
ماگدبورت(شیردار)فلزی
تماس بگیرید

ماگدبورت(شیردار)فلزی

برای نشان دادن نیروی ناشی از فشار هوا از این دو نیم کره کوچک استفاده می کنیم

اگر در حالی که هوا بینشان هست دو نیم کره را روی هم قرار دهیم

به خاطر فشار یک سان بیرون و درونشان به آسانی از هم جدا می شوند ولی اگر با پمپ خلأ هوای داخل آن ها را تخلیه کنیم

تعادل بین فشار هوای بیرون و داخل کره از بین میرود.
در این وضعیت نیم کره ها بدون اینکه از هم جدا شوند وزن زیادی را تحمل میکنند.
اگر دوباره هوا به داخل راه یابد نیم کره ها از هم جدا می شنود
این  آزمایش نیروی ناشی از برخورد مولوکول ها روی سطوح بیرونی و درونی را نشان میدهد.
در حالت معمولی این نیرو ها در تعادل هستند اما وقتی هوا را خارج میکنیم

نیروی وارد بر سطح داخلی کم میشود حال برای جدا کردن نیم کره ها باید بر نیروی وارد بر سطح خارجی آن ها غلبه کنیم
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه