دستگاه انبساط سنج طولی فیزیک
قیمت: 490000 تومان

دستگاه انبساط سنج طولی فیزیک

دستگاه ضریب انبساط طولی فلزات برای توسعه مفاهیم زیر مورد استفاده قرار می گیرد

 

    1. اندازه گیری نسبت طول یک فلز با دما - ارتباط نسبت افزایش طول با نسبت دمای محیط به دمای صفر درجه سانتیگراد بر حسب کلوین

 

    1. ارتباط افزایش طول جامدات با گرماهای ویژه

 

    1. روش های اندازه گیری انبساط طولی

 

    1. ارتباط انبساط طولی با ضرایب تراکم در جامدات

 

    1. ارتباط ضریب انبساط حجمی با ضریب انبساط طولی

 


این مجموعه ساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان  وغیرآتش زااست.این مجموعه قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی  رابصورت کامل برآورده نماید

مشخصات :

پایه آلومینیومی دارای نگهدارنده، دو میله برنجی و آلومینیومی، به قطر 8 میلی متر و طول 60 سانتی متر، ساعت اندیکاتور با قابلیت اندازه گیری افزایش طول به اندازه 1 سانتی متر با دقت 0/01 میلی متر و تله آب شیشه ای ، شیلنگ سیلیکونی به طول 30 سانتی متر متناسب با دهانه ارلن و درپوش سوراخ دار متناسب با دهانه تله آب

دوره تحصیلی : دوم متوسطه
نظرات کاربران

نظر بدهید