جعبه مقاومت ۱Kتا ۱۰۰۰کیلو اهم
قیمت: 660000 تومان

جعبه مقاومت ۱Kتا ۱۰۰۰کیلو اهم

دستگاه جعبه مقاومت ۱Kتا۱۰۰۰کیلواهم ،دارای رنج وسیعی از مقاومت ها است که در یک دستگاه قرار گرفته است.
نظرات کاربران

نظر بدهید