0.0 امتیاز / 0 رأی
آهنربا Uشکل بزرگ
قیمت: 45500 تومان

آهنربا Uشکل بزرگ

 
در آهن رباهای نعلی شکل یک سمت قطب مثبت و سمت دیگر قطب منفی است
که در این دو ناحیه خواص آهن ربا بیشتر از سایر قسمت ها بوده است.
از آهن ربای نعلی شکل جدا از استفاده های زیادی که می کنند
در ساخت اسباب بازی کودکان نیز آن ها را به کار می برند
و وسایل سرگرم کننده ای برای بازی بچه ها با آهن رباهای نعلی شکل ایجاد می کنند.
برای آزمایشات مربوط به آهنربا ها و مغناطیس
مشخص بودن قطب ها بر اساس رنگ و هک شدن قطبنظرات کاربران

نظر بدهید