انبساط طولی سه میله ای عقربه دار
قیمت: 115700 تومان

انبساط طولی سه میله ای عقربه دار

مربوط به آزمایشات مربوط به حرارت و انتقال حرارت انواع فلزات
دارای صفحه مدرج برای تشخیص درجه انحراف
دارای تشتک فلزی جهت مخزن سوخت
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه