مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه
تماس بگیرید

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

گروه سنی  
دوره تحصیلی متوسطه
اهداف آموزشی آشنایی باساختارمغزوجمجمه
جنس pvcآزبست فری
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.
وزن  
دقت  
طول ۲۸سانتی متر
عرض ۱۵سانتی متر
ارتفاع ۲۳سانتی متر
تعداد قطعات ۳
اقلام همراه  

مغز با برش سهمی به دو نیمکره چپ وراست تفکیک میشود. بابرداشتن مغز، کف جمجمه نمایان می شود که درنیمه راست باسخت شامه پوشیده شده است .

در نیمه چپ ،پوشش مغزی وجود ندارد وکف جمجمه دیده می شود .اعصاب دوازده گانه سرخرگ بازیلر وانشعاب های آن به خوبی درمدل نمایش داده شده اند .نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه