مدل مقطع میانی سر و گردن در اندازه طبیعی
قیمت: 141700 تومان

مدل مقطع میانی سر و گردن در اندازه طبیعی

گروه سنی  
دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
اهداف آموزشی پی بردن به ساختار بخش های مختلف مغز و نخاع در برش طولی و نیز حفره بینی و دهان
جنس PVC فاقدآزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد دراین مدل بخش های مختلف مغز و ارتباط آن با نخاع به نمایش داده می شود.
وزن  
دقت  
طول ۳۵ سانتی متر
عرض ۳۰ سانتی متر
ارتفاع ۵ سانتی متر
تعداد قطعات  
اقلام همراه  


هدف: پی بردن به ساختار بخش های مختلف مغز و نخاع در برش طولی و نیز حفره بینی و دهان

دراین مدل بخش های مختلف مغز و ارتباط آن با نخاع به نمایش داده می شود. حفره بینی با تیغه های استخوانی درون آن و ارتباط آن باحلق و نای دیده می شود. حفره دهان و ارتباط آن با حلق و مری قابل مشاهده است در ناحیه گردن مجرای پهن صورتی نای و مجرای باری پشت آن مری می باشد. مدل در یک قطعه  به ابعاد 5×30×35 سانتی متر روی پایه نصب شده است.نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه