0.0 امتیاز / 0 رأی
مدل مغز ۸ تکه
قیمت: 206700 تومان

مدل مغز ۸ تکه

گروه سنی  
دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
اهداف آموزشی پی بردن به ساختار مغز و مقایسه ی شکل و اندازه بخش های مختلف مغز- محصول مرتبط پوستر دستگاه عصبی ۲
جنس PVC فاقدآزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد دراین مدل ساختار مغز و مقایسه ی شکل و اندازه بخش های مختلف مغزنشان داده شده است.این مدل ازمغزطبیعی قالب گیری شده وازدونیمکره تشکیل شده که هرنیمکره به ۴قطعه تفکیک میشود.
وزن  
دقت  
طول ۱۵سانتی متر
عرض ۱۴سانتی متر
ارتفاع ۱۲سانتی متر
تعداد قطعات ۸
اقلام همراه  

هدف: پی بردن به ساختار مغز و مقایسه ی شکل و اندازه بخش های مختلف مغز

این مدل با برش میانی در ناحیه جسم پینه ای و ساقه مغزی به دو نیمه تقسیم شده است و از  دو نیمکره مخ( کرم رنگ) و در سطح شکمی ازساقه مغزی ( سفید رنگ )  و در سطح پشتی  از مخچه ( قهوه رنگ) تشکیل می گردد.در سطح درونی هر نیمکره مخ تالاموس، هیپوتالاموس، جسم پینه ای ( محل اتصال دو نیمکره) و حفره مغز بطن 3 و 4 قابل رویت است. مراکز اصلی حواس پنجگانه و اعمال حرکتی و حافظه و نوشتن و سخن گفتن در بخش قشری نیمکره های مخ قرار دارد. عمل اصلی ساقه مغز( بصل النخاع- پل مغزی و مغز میانی) ارتباط نخاع با سایر بخش های مغز می باشد. مخچه دارای دو نیمکره و در وسط آنها از بخش کرمینه تشکیل شده است و عمل آن در حفظ تعادل بدن است. این مدل به ابعاد 12×14×15 سانتی متر روی پایه قرار دارد.

مناسب برای دوره اول و دوم متوسطهنظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه