مدل مراحل لقاح ورشدونموجنین
قیمت: 767100 تومان

مدل مراحل لقاح ورشدونموجنین

گروه سنی  
دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
اهداف آموزشی پی بردن به مراحل رشد سلول تخم و جایگزینی در دیواره رحم.
جنس pvc فاقد آزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در ۱۳ مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.
وزن  
دقت  
طول  
عرض  
ارتفاع  
تعداد قطعات ۱۳
اقلام همراه  


PVC به کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.

درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.

هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در 13 مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.
مدل های اول تا پنجم، مراحل تقسیم اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می دهند.
مدل های 6 تا 9 مراحل تقسیمات متوالی (تسهیم) سلول تخم(زیگوت) را نمایش می دهند .
مدل 10 لانه گزینی بلاستوسیست در دیواره رحم را نشان می دهد.
مدل های 11، 12، 13 وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش میدهند .

دوره تحصیلی : اول و دوم متوسطه .نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه