مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی
تماس بگیرید

مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی

گروه سنی  
دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم
اهداف آموزشی پی بردن به ساختار حنجره
جنس pvc فاقدآزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد این مدل دوبرابر اندازه طبیعی است به ۴ قطعه تفکیک می شود و ساختارحنجره رانمایش می دهد.
وزن  
دقت  
طول ۲۰ سانتی متر
عرض ۱۹سانتی متر
ارتفاع ۱۹ سانتی متر
تعداد قطعات ۴
اقلام همراه  

حنجره قسمتی از دستگاه تنفسی و معبر هوا است که بین زبان و نای قرار گرفته است. حنجره در وسط قست قدامی گردن و در جلوی چهارمین ، پنجمین و ششمین مهره های گردنی قرار گرفته و تقریبا 5 سانتیمتر طول، 4 سانتیمترپهنا و 5/3 سانتیمتر قطر قدامی خلفی دارد. تمام این اقطار در زنان کمتر از مردان است. حنجره به جعبه صدا مشهور بوده و به کمک آن جریان خروجی هوا که موقع صحبت کردن ایجاد می شود، کنترل و تعدیل می گردد. بعلاوه تن صدا را به هنگام صحبت کردن یا آواز خواندن کنترل می کند. اسکلت حنجره از تعدادی غضروف تشکیل شده که توسط غشاهایی به یکدیگر متصلند. استخوان هیویید(لامی نیز می تواند جزو اسکلت حنجره محسوب شود. غضروف تیرویید بزرگترین غضروف حنجره است که در وسط آن برآمدگی بنام سیب آدم وجود دارد. غضروف کریکویید یا انگشتری، غضروف های هرمی ، غضروف های شاخی، غضروف میخی و اپیگلوت غضروفهای تشکیل دهنده حنجره می باشند.

عضلات حنجره به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می شوند عضلات خارجی بین حنجره و عناصر دیگر قرار میگیرد و عضلات داخلی شامل انگشتری- درقی – اپیگلوتی می باشند طنابهای صوتی کاذب و حقیقی در این مدل بخوبی دیده می شوند. شرایین حنجره از شریانهای تیروییدی مشتق می شوند و عبارتند از شریان حنجره ای فوقانی و تحتانی. همه عضلات حنجره به غیر از عضله انگشتری- درقی از عصب حنجره ای راجعه عصب می گیرند.

این مدل دوبرابر اندازه طبیعی است به 4 قطعه تفکیک می شود و به ابعاد 20×19×19 روی پایه نصب شده است.

دوره تحصیلی سال اول و دوم متوسطهنظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه