مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی
قیمت: 279500 تومان

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

گروه سنی  
دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
اهداف آموزشی پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان
جنس PVC فاقدآزبست
نوع استفاده  
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد دراین مدل آناتومی عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد ۴۹×۱۱×۳۳ سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف آن پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است. این مدل برای تمام علاقه مندان آناتومی بدن انسان مناسب است ومورداستفاده دانش آموزان ،مدارس،مطب پزشکان وآزمایشگاه مدارس قرارمیگیرد. همچنین باتوجه به ظاهرزیبای آن بعنوان دکوراتاق نیزنمای چشمگیری دارد.ازموادبهداشتی وبدون ضررساخته شده ودارای استانداردمی باشد.
وزن  
دقت  
طول ۳۳ سانتی متر
عرض ۱۱ سانتی متر
ارتفاع ۴۹سانتی متر
تعداد قطعات  
اقلام همراه  

دراین مدل آناتومی عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد ۴۹×۱۱×۳۳ سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف آن پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است. این مدل برای تمام علاقه مندان آناتومی بدن انسان مناسب است ومورداستفاده دانش آموزان ،مدارس،مطب پزشکان وآزمایشگاه مدارس قرارمیگیرد. همچنین باتوجه به ظاهرزیبای آن بعنوان دکوراتاق نیزنمای چشمگیری دارد.ازموادبهداشتی وبدون ضررساخته شده ودارای استانداردمی باشد.نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه