پریسکوپ(دوربین زیردریایی)
قیمت: 99000 تومان

پریسکوپ(دوربین زیردریایی)

-وسیله آوزشی برای مدارس,مراکزآموزشی ودانش آموزان

-دارای جعبه

-آیینه های داخلی باشفافیت بالا


-پیرآبین یاپیروسکوپ(periscope):

-ابزاری است برای دیدن اشیائی که بالترازسطح چشم بیننده اند(برای نمونه درزیردریایی)

یابگونه ای قراردارندکه دیدن مستقیم آنهامیسرنیست.این ابزارتشکیل یافته است ازیک لوله

دراز,که درهریک ازدوسرآن منشوری راستگوشه چنان قرارداده شده است که نوردراثرتابش 

کلی درونی ازروی وجه بزرگترآنهابازاویه90cدرهرمنشورمنحرف می شود,بنابراین نورازشیئی

موردنظردرراستای موازی باراستای اولیه(تابش از)شیئی ولی پایین ترواردچشم ناظرمی شود.

-پیرآبین درامورنظامی ماننددیده بانی وهمچنین درزیردریایی ها,خودروهای زرهی وتانک هانیزبه کارمی رود.نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه