0.0 امتیاز / 0 رأی
ولتامتر هافمن
قیمت: 102700 تومان

ولتامتر هافمن

-مناسب برای آزمایش تجزیه,آب مدارس ومراکز آموزشی

-دارای شیشه مقاوم وپایه

-دارای ورودی منبع تغذیه به صورت فیشی


-برقکافت آب یا الکترولیزآب(Electrolysis of water):

-فرآیندی متداول جهت تجزیه آب به عناصر سازنده آن یعنی اکسیژن وهیدروژن است

که درآن ازیک جریان الکتریکی مستقیم و دوالکترودبهره گرفته می شود.نظرات کاربران

نظر بدهید