حروف الفبای فارسی مغناطیسی
قیمت: 37700 تومان

حروف الفبای فارسی مغناطیسی

یکی از ابزارهای تسهیل کننده ی آموزش به کودکان آموزش از طریق بازی است.

الفبای مغناطیسی یک بازی است که با استفاده از جذابیت رنگ ها و آهن رباها،آموختن زبان فارسی را بسیار آسان می کند.

در مورد کیفیت بهتر است خودتان آن را آزمایش کنید و بدانید حتی در زبان انگلیسی نیز وسایل مربوطه در این سطح از کیفیت و کارایی نیستند.
نظرات کاربران

نظر بدهید