0.0 امتیاز / 0 رأی
آدمک تعادل(دوپا)
تماس بگیرید

آدمک تعادل(دوپا)

این وسیله علاوه برجنبه تزئینی به عنوان یک وسیله آموزشی وکمک آموزشی برای درک بهترمفهوم مرکزثغل می باشد.
این آدمک به گونه ای طراحی شده که جرم(وزن)دوطرف آن برابربوده که روی پایه ی اصلی(پای آدمک)روی پایه ویاانگشت آدم می ایستدکه باتکان دادن وچرخاندن نیزتعادل خودراازدست نداده ونمی افتد.
نظرات کاربران

نظر بدهید