0.0 امتیاز / 0 رأی
بلندگوی پیزوالکتریک
قیمت: 13000 تومان

بلندگوی پیزوالکتریک

 بلندگوی پیزوالکتریک

جهت انجام آزمایشات علوم مربوط به تولید انرژی و آزمایشات الکترونیک

مناسب جهت مذاکز آموزشی،مدارس و دانش آموزان
نظرات کاربران

نظر بدهید