بادنمابادسنج-مدل دانش آموز
قیمت: 19000 تومان

بادنمابادسنج-مدل دانش آموز

بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است. بطور کلی بادسنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را. اما از آنجا که سرعت و فشار باد با هم رابطه دارند، با سنجش هر یک از این دو کمیت می‌توان دیگری را محاسبه نمود.

این وسیله جهت آموزش و اندازه گیری سرعت و جهت باد قابل استفاده برای دانش آموزان،مدارس و مراکز آموزشی قابل استفاده است.
نظرات کاربران

نظر بدهید