مدل آموزشی موتور الکتریکی کوچک با قرص نیوتن
تماس بگیرید

مدل آموزشی موتور الکتریکی کوچک با قرص نیوتن

مدل موتور آموزشی کوچک(ساختمان باز)
جهت آشنایی کامل با موتور
ولتاژ کاری 3 تا 12 ولت
دارای صفحه قرص نیوتننظرات کاربران

نظر بدهید