جالوله آزمایش گالوانیزه12خانه
قیمت: 48100 تومان

جالوله آزمایش گالوانیزه12خانه

جالوله آزمایش فلزی(گالوانیزه)

مقاوم دربرابرزنگ زدگی وخورندگی موادشیمیایی

مناسب برای لوله آزمایش شیشه ای وپلاستیکی

مقاوم دربرابرافتادن ازسطح

مناسب برای لوله آزمایش16وکوچکتر
نظرات کاربران

نظر بدهید