اسپاتول فلزی
تماس بگیرید

اسپاتول فلزی"قاشق آزمایشگاهی"(بزرگ)

اسپاتول فلزی"قاشق آزمایشگاهی":

طول 20 سانتی متر

جنس:استیل ضخیم وبراق,ضدرنگ,دارای دوسرقاشقی وصاف,

سبک,لبه های صاف جهت عدم آسیب رساندن به دست,قابلیت اعمال حرارت
نظرات کاربران

نظر بدهید