ترانس220ولت به12ولت(علوم یازدهم)
تماس بگیرید

ترانس220ولت به12ولت(علوم یازدهم)

-دارای سیم ورودی220ولت وخروجی12ولت به صورت متناوب ومستقیم

-جهت مراکزآموزشی ودانش آموزان
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه