ترازو دو کفه ای آزمایشگاهی200گرم
قیمت: 345000 تومان

ترازو دو کفه ای آزمایشگاهی200گرم

ترازو دو کفه ای آزمایشگاهی
دارای حساسیت بالا
مناسب جهت وزن کردن مواد شیمیایی
دقت1تا200گرم
دارای جعبه وزنه
با کزنه های 5گرمی،10 گرمی،20گرمی،50گرمی،100گرمی

دارای کفه برای کشش راحت تر
دارای وزنه تا5 گرم طولی بر روی ترازو
دارای قفل
قابلیت تنظیم و کالیبراسیوننظرات کاربران

نظر بدهید