پیکنومتر(تنگ چگالی مایعات)25ml
تماس بگیرید

پیکنومتر(تنگ چگالی مایعات)25ml

-حجم25ml

-دارای درب

-جنس مرغوب

-مقائم دربرابرحرارت
نظرات کاربران

نظر بدهید