کنوکسیون مایعات(لوله همرفتی مایعات)
تماس بگیرید

کنوکسیون مایعات(لوله همرفتی مایعات)

-دارای جنس مرغوب

-مقاوم دربرابرحرارت
نظرات کاربران

نظر بدهید