رادیومترکروکس(پایه شیشه ای بلند)
قیمت: 171600 تومان

رادیومترکروکس(پایه شیشه ای بلند)

رادیومتر کروکس,که با نام 'آسیاب نوری'هم شناخته می‌شود,یک حباب شیشه‌ای مهروموم شده حاوی خلاء نسبی است.

در داخل حباب مجموعه‌ای ازپره‌هابرروی یک محورچرخان نصب شده است.

پره‌ها زمانی که درمعرض نورقرارمی‌گیرندمی‌چرخند:هرچه شدت تابش بیشترباشد،سرعت چرخش هم بیشترخواهد بود.

این پدیده راهی برای اندازه‌گیری شدت تابش الکترومغناطیس به دست می‌دهد.

توضیح دلیل چرخش پره‌هایک مناقشه علمی در10سال پس ازاختراع دستگاه ایجاد کردتااینکه درسال ۱۸۷۹توضیح درحال حاضرمقبول این پدیده منتشر شد.

امروزه دستگاه عمدتاًاستفاده آموزشی دارد.(به عنوان نمونه‌ای ازیک موتورحرارتی که بانورکارمی‌کند))
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه