0.0 امتیاز / 0 رأی
جک آزمایشگاهی
قیمت: 331500 تومان

جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی کوچک می تواند اشیائی با حداکثر وزن 24 کیلوگرم را توسط مکانیزم جفت پانتوگراف
به میزان 26.2 میلی متر در راستای قائم جابجا کند.



نظرات کاربران

نظر بدهید