کرنومتر آنالوگ(عقربه ای)رومیزی
تماس بگیرید

کرنومتر آنالوگ(عقربه ای)رومیزی

کرنومتر عقربه ای رومیزی با صفحه بزرگ نمایش 60-0 ثانیه و 60-0 دقیقه در لبه خارجی و نیز 100-0 دقیقه در لبه داخلی

با امکان نمایش ارقام در تاریکی

بدلیل اندازه و کارایی در فدراسیون های ورزشی به ساعت کشتی معروف است.
نظرات کاربران

نظر بدهید